• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıDestek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü

Ömer ŞİŞMAN

Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 25 59

Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü
MADDE 17- (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü; 1 Şube Müdürü ve bağlı 2 Şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, Şube Müdürlüğünün çalışma konuları şunlardır.
a) Daire Başkanlığımıza bağlı merkez ambarlarda bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi, melbusat,odun, kömür, hırdavat, büro, bilişim vb. malzemelerinin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıt işlemlerini yürütmek.
b)Daire Başkanlığımız ambarına gelen malzemelerin mevzuata uygun olarak girişlerini yaptırarak en uygun koşullarda depolanmasını sağlamak.
c) İşçi ve memur personellerin melbusatlarının diğer birimlerle koordineli bir şekilde tedarik edilerek zamanında dağıtılması ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.
ç) Talep ya da stoklu malzemelerden Belediyemiz birimlerine ve Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereği ile, ilgili makamlarca uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlara, vakıflara, derneklere vb.(bedelsiz veya süreli protokol yapılarak) Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda temin işlemlerini yürütmek.
d)Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerde ve Belediyemiz merkez hizmet binasında kullanılmak üzere, Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda; demirbaş,büro,kırtasiye,temizlik ve ekipman gibi malzemelerin merkez ambarlar vasıtasıyla teminini sağlamak ve acil durumlarla (avans ve kredi) temin edilecek malzemelerin giriş, depolama ve çıkış işlemlerini tamamlamak.
e)Malzemelerin stok durumlarını izleyerek, birimlerin talep ve tüketimlerini koordine ederek gerekli işlemleri yapmak.
f) Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddelerince; Belediyemiz birimlerince kullanılarak ekonomik ömrünü tamamlayan ve hurdaya ayrıldıktan sonra müdürlüğümüze tasnif edilerek teslimi yapılan (ömrünü tamamlamış lastik, akü, bayrak vb. gibi ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerle ayrıca geri dönüşüm değerlendirilme hususları belirlenen malzemeler hariç) depolamak, depolanan bu hurdaları en uygun şekilde değerlendirmek, MKE’ye satış iş ve işlemlerini yürütmek.
g) Gerek duyulması halinde D.M.O. genel müdürlüğünden her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerini temin etmek.

Ambarlar Şefliği
MADDE 18- (1) Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Ambarlar Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a)Daire Başkanlığımıza bağlı merkez ambarlarda bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi, melbusat,odun, kömür, hırdavat, büro, bilişim vb. malzemelerinin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıt işlemlerini yürütmek.
b)Talep ya da stoklu malzemelerden Belediyemiz birimlerine ve Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereği ile, ilgili makamlarca uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlara, vakıflara, derneklere vb.( bedelsiz veya süreli protokol yapılarak) Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda temin işlemlerini yürütmek.
c) Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerde ve Belediyemiz merkez hizmet binasında kullanılmak üzere, Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda; demirbaş,büro,kırtasiye,temizlik ve ekipman gibi malzemelerin merkez ambarlar vasıtasıyla teminini sağlamak ve acil durumlarla (avans ve kredi) temin edilecek malzemelerin giriş, depolama ve çıkış işlemlerini tamamlamak.
d)Malzemelerin stok durumlarını izleyerek, birimlerin talep ve tüketimlerini koordine ederek gerekli işlemleri yapmak.
e)Daire Başkanlığımız ambarlarına gelen malzemelerin mevzuata uygun olarak girişlerini yaptırarak en uygun koşullarda depolanmasını sağlamak.
f)İşçi ve memur personellerin melbusatlarının diğer birimlerle koordineli bir şekilde tedarik edilerek zamanında dağıtılması ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.
g) Gerek duyulması halinde D.M.O. genel müdürlüğünden her türlü malzemeyi temin etme işlemlerini yürütmek.

Geri Dönüşüm, Değerlendirme ve Satış Şefliği
MADDE 19- (1) Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Geri Dönüşüm, Değerlendirme ve Satış Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır.
a) Belediyemiz birimlerince kullanılarak ekonomik ömrünü tamamlayan ve hurdaya ayrıldıktan sonra müdürlüğümüze tasnif edilerek teslimi yapılan (ömrünü tamamlamış lastik, bayrak vb. gibi ilgili yönetmelik ve tasarrufu kanunlarca belirlenen malzemeler hariç) hurdaları depolamak.
b) Hurdaya ayrılan hurda malzemeleri MKE’ye satış iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğler doğrultusunda Büyükşehir Belediyeleri sorumluluğuna verilen motorlu taşıt hurdası vb. hurdaların işlemlerini yürütmek.