• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

Genel Sekreter Yardımcısı Ö.Faruk ERCİYESİmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Coşkun TUNÇ

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 27 01
Faks: (0312) 507 27 11
E-posta: [javascript protected email address]
En Son Haberler
Belediye Sınırı

sinir1.jpg

6360 Sayılı Yasa Gereği Oluşan
Taslak İlçe ve Mahalle Sınırları 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü olarak 1926 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Ankara’yı modern, planlı bir kent olarak geliştirmek üzere tarihsel süreç içinde farklı isimler altında görev yapan birim ve kurumların mülga 3030 Sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediyesi altında örgütlenmesi ile İmar Daire Başkanlığı adıyla faaliyet göstermeye devam eden, şu an 5393 ve 5216 Sayılı Kanunları dayanak olacak şekilde çalışan bir Daire Başkanlığıdır. 

Ankara kentinin planlı ve yaşanabilir bir başkent olarak gelişmesini sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek, kentsel hizmetlerin bir yerleşim ve gelişim planı dahilinde koordineli olarak sürdürülmesini sağlanmakla görevi İmar Dairesinin görev ve sorumlulukları, 11.02.2009 tarih ve 381 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; 3194 Sayılı İmar Kanunu, yerel yönetimlere görev ve sorumluluk veren mevzuat ile Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Encümenince verilecek görevler de dahil edilerek belirlenmiştir

Misyonumuz

Yasalarla verilen yetki ve görevler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Ankara’yı öncü , örnek, çağdaş ve yaşanabilir kentsel yaşam çevreleri sunan bir kent haline getirmek.

Vizyonumuz

Çalışmalarımızda vatandaşın memnuniyetini sürekli kılarak, hizmetlerden yararlanmaya ve onların uygulamaya katılmasını sağlayarak, gelecek nesil için yatırım yaparak hizmetin halka sunulmasında, adalet ve eşitliğin sağlanması hizmet ilkemizdir. Vatandaşa taleplerinde olmazları değil olabilirlikleri ön planda sunmak, vatandaş memnuniyetini sağlamak için sonuçlanmayan şikayeti kalmayacak şekilde alt yapıyı kurarak koordineli bir şekilde çalışarak, şikayetleri çözüme kavuşturmak ve vatandaşı sonuçtan bilgilendirmek.

Değerler

Yüksek refah, ekip çalışması, sorumluluk ve ilkesellik, geleceğe odaklanma.

İlkeler

 • Yüksek refah sağlanması için çaba gösterilecektir. Başkanlığın tüm çalışmalarında ekip çalışması esastır.
 • Sorumluluk ve ilkellik duygusu içinde hareket edilecektir. Geleceğe odaklanarak çalışmalar yapılacaktır.
 • Kentin ve kentlinin yaşam standardını yükseltebilecek fiziksel ve sosyo-mekansal düzenlemeleri yaparken, planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararını üstün tutarak, toplum adına görev yapmak.

Politikalarımız

 1. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamını sağlamak,
 2. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik anlayışını esas tutmak, 
 3. İş analizi ve görev tanımı yapmak,
 4. Hizmet içi eğitime önem vermek,
 5. Ekip çalışmalarını özendirilmek,
 6. Çalışan memnuniyetini artırmak,
 7. Stratejik planlamayı en üst düzeyde uygulamak, 
 8. İçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı gelişme sağlanmak,
 9. Kurumsal kapasiteyi artırmak,
 10. Yapılan işlerde denetime gerekli önemi vermek,
 11. Yapılacak ihalelerde belediye imkânları kullanılarak en ucuz maliyeti ortaya çıkarmak,
 12. Şeffaflığı esas almak, 
 13. Personel politikasında, hizmet alımını esas almak,
 14. Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçlarını giderecek ve işin niteliğine göre personel tespit ve tayin etmek, 
 15. Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan personeli uzun ve kısa vadede planlayıp temin etmek,
 16. 194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yetki ve sorumluluğundaki işlemleri yapmak,
 17. Büyükşehir Belediyesine bağlı belediyelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan, belediyemiz bünyesindeki diğer birimlerden ve vatandaşlardan Müdürlüğümüze iletilen taleplere ilişkin Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında en kısa süre içerisinde gerekli işlemleri yapmak ve ilgili birime bilgi vermek.

Önceliklerimiz

Belediyemizin “esin kaynağı olan lider bir kurum” olabilmesi için hayati önem taşıyan insan kaynakları politikalarının saptanması, gerekli zaman ve koşullarda esnekliği sağlayıcı alternatif politikalar hazırlanması, personel seçimi, personelin yönetimi eğitimi gibi hususlarda işlevsel politikalar oluşturulması önceliklerimizdir.

Ayrıca Başkanlık Makamının personel politikalarına uygun olarak stratejik plan dahilinde ileriki yıllarda hedeflenen personel sayısını, iş verimini ve performansını düşürmeden yakalamak için izlenen yoldan sapmamak ikinci önceliklerimiz arasında sayılabilir.