• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıBelediye İçi Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Selçuk AYDIN

Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü


Özgeçmişi

Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE 15 – ( 1 ) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü; bir şube müdürü, Ulaşım Hizmetleri ve Araç Koordinasyon Şefliği ve yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli personel ile faaliyetlerini yürütmektedir.

( 2 ) Belediye içi ulaşım hizmetleri şube müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)   Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Aile Yaşam Merkezleri, Hanım Lokalleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüplerine üye vatandaşlarımızın, adı geçen birimlere belirli noktalardan ulaşımlarını sağlamak.

b)   Milli ve dini bayramlarda, festival, şenlik, diğer sosyal ve kültürel organizasyonlarda, Ankara ve Ankara dışında faaliyet gösteren dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşlarının ve eğitim kurumlarının imkânlar ölçüsünde ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.

c) Kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenecek turlar için gerekli, ulaşım ihtiyacını karşılamak ve Daire Başkanlığına bağlı diğer birimler ile işbirliği içerisinde çalışmak.

ç) Daire Başkanı tarafından verilen tüm iş ve işlemleri ilgili kanun, yönetmelik, meclis kararları doğrultusunda yapmak veya yaptırmak. 

Ulaşım Hizmetleri ve Araç Koordinasyon Şefliği

MADDE 16 – ( 1 ) Belediye içi ulaşım hizmetleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan ulaşım hizmetleri ve araç koordinasyon şefliği; yeteri kadar memur, işçi ve sözleşmeli personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

a)   Mevcut araçların görev listelerini oluşturmak.

b)   Şoförlerin görev listelerini oluşturmak.

c)   Araçların sigorta, muayene vb. işlemlerinin takibini yapmak.

ç)  Araçların kaza ve arıza kaynaklı sorunların giderilmesi sağlamak.

d)   Şube Müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.

e)   Şube Müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip, ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak.

f)    Şube Müdürlüğünün sekretarya görevlerini yürütmek.

g)   Şube Müdürlüğü tarafında verilecek diğer görevleri yürütmek.