• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

ProjelerimizKadın Dostu Kent Projesi

Giriş: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2017 gün ve 2148 sayılı kararı ile Kadın Danışma Merkezimizin 2 yıllık Yerel Eşitlik Eylem Planı yapması uygun görülmüştür.
Kadın Danışma Merkezi tarafından Eylem planı taslak metni hazırlanmış olup, 10 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği ve UNFPA desteği ilk toplantı daha önce Yerel Eşitlik Eylem Planı yapan 7 il ve 9 belediye ile Ankara Midas otelde yapılmıştır. Eylem planı yapan belediyelerden deneyim paylaşımı alınmış, tarafımızca hazırlanan taslak metin ona göre düzenlenmiştir.
Hazırlanan taslak metin Ankara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (2017-2020) İl Eylem Planına uyumlu olarak hazırlanmıştır.
12 Kasım 2018 tarihinde Ankara’daki ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşle Eylem Planı Taslak metni son halini alarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 2 yıl boyunca uygulanacaktır.

VİZYONUMUZ

Tüm Ankaralı Kadınların
Yerel Karar Alma Mekanizmalarında Eşit Temsil Edildiği,
Eğitim ve Sağlık Hizmetlerine Eşit ve Kolay Erişiminin Sağlandığı,
Çalışma Yaşamında Eşit Yer aldığı ve Fırsatlardan Eşit Yararlandığı,
Şiddete Maruz Kalmadığı
ve
Kentin Kadınların da Kullanımına Uygun Düzenlendiği
KADIN DOSTU KENT ANKARA

HEDEFİMİZ:

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kadın Dostu Kent ve Avrupa Yerel Eşitlik şartını yerine getiren belediye ünvanını almayı hedefliyoruz.

YASAL DAYANAK


Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız, yerel yönetimlere ilişkin yasal düzenlemeler 6360 sayılı yasa, insan hakları ve kadın erkek eşitliği bağlamında taraf olduğumuz Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), AB uyum yasaları ile kentli hakları bağlamında Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Kadın Erkek Eşitliği Şartı gibi düzenlemelerde yer alan uluslararası hukukun temel ilkeleridir.


Yerel Eşitlik Eylem Planı Öngörülen Temel Faaliyet Başlıkları:

 1. Plan doğrultusunda Belediyeye ait parklar aydınlatma ve özel güvenlik personeli ile güvenli hale getirilecektir.
 2. Belediye bütçesinde cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme yapılacaktır.
 3. Kadın sağlığı eğitimleri mahalle düzeyinde verilecektir.
 4. İstihdam kampanyaları düzenlenecektir.
 5. Kadın girişimcilere KOSGEB desteği ile Girişimcilik Eğitimleri verilecektir.
 6. Eylem Planı 8 aylık dönemler halinde izlenecektir. İzleme kurulu oluşturulacaktır.
 7. Eylem Planı yıllık raporu hazırlanacaktır. İzleme, denetim ve şeffaflık ilkesi gözetilecektir.
 8. Şiddetle Mücadele mekanizmaları güçlendirilecektir.
 9. Şiddet mağduru kadınların istihdam olanakları artırılacaktır.
 10. Erken yaşta evlilikle mücadele konusunda çalışmalar yürütülecektir.
 11. Önleyici sağlık hizmetlerini geliştirilecektir.
 12. Yerel medyada toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında çalışmalar yürütülecektir.
 13. Bölgedeki STK’lara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesi ve işbirliği içinde çalışılması
 14. Belediye personeline yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesi
 15. Kadın Danışma Merkezinin bölgede tanıtım çalışmalarının yapılması
 16. Kadın Danışma Merkezi ve sığınmaevinde çalışan meslek elemanı ve destek personellerine yönelik süpervizyon çalışmaları yapmak ve teknik konular ile ilgili STK’lar ile işbirliği yapılarak eğitimler düzenlenmesi
 17. Kadın İşçi kotası Belediye şirketlerinde hayata geçirilecektir. (karar alındı)