• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Ana SayfaMetruk Yapı Web İlanı

METRUK YAPI İLANI 

İLAN ÇIKIŞ TARİHİ : 03.09.2019

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 02.10.2019

            Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.07.2019 tarih ve 781/1918 – 775/1913 – 776/1912 – 774/1911 – 773/1929 – 791/1928 – 790/1927 – 787/1924 – 793/1930 – 783/1920 – 779/1916 sayılı kararı ile aşağıda malik ve adres bilgileri belirtilen yapılara, İmar Kanunun 39.Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7.maddesinin (z) bendinin Belediyemize vermiş olduğu yetki çerçevesinde alandan kaldırılmasına karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.

Bu sebeple yapı sahiplerine ait adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, malik tespiti yapılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen yapılara ilişkin tebliğler mevzuat gereği web sayfamızda 30 gün süreyle ilana çıkmıştır. Konuya ilişkin ilgililerin gerek bilgi ve gerekse itiraz talepleri için  “Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı” na başvurabilecekleri İlanenDuyurulur.

METRUK YAPILAR

SIRA NO

ANALİZ NO

ADI SOYADI

MAHALLE

SEMT

SOKAK-CADDE

KAPI NO

ENCÜMEN KARAI TARİH/SAYI

1

279

İBRAHİM ÖZÜDOĞRU

YILDIRIM BEYAZIT

ATIFBEY

778/1 (11)

28-28A-32

18.07.2019/781/1918

2

1048

VELİ ŞAHİNER (NAZİFE ŞAHİNER VE İŞT.)

YILDIRIM BEYAZIT

ATIFBEY

783 (7)

5

18.07.2019/775-1913

3

1094

HAYRETTİN BİNGÖLER VE İŞT.

YILDIRIM BEYAZIT

ATIFBEY

784/1 (6)

4

18.07.2019/776-1912

4

2884

GÜLBEYAZ ÇALIŞKAN İŞT.

FATİH

HIDIRLIKTEPE

711/3 (171)

54

18.07.2019/774-1911

5

2887

SIRMA ÜNALAN * KEZBAN ASLAN VE İŞT.

FATİH

HIDIRLIKTEPE

711/3 (171)

54A

18.07.2019/7773-1910

6

3009

Fatma ÖNSOY

YAMAÇ

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

113/A-B-C

18.07.2019/791-1928

7

3083

Dursun DOYAN ve İşt.

YAMAÇ

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

144-144/A

18.07.2019/790-1927

8

3811

Hilmiİ GÜLCAN ve İşt.

YAVUZ SELİM

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

107

18.07.2019/787-1924

9

5635

Gülizar UÇAR

SİNANPAŞA

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

74

18.07.2019/793-1930

10

5732

Zeki KORKMAZ

SİNANPAŞA

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

5

18.07.2019/783-1920

11

7066 - 7067

Köksal ÖZER

ENGÜRÜ

HIDIRLIKTEPE

SERPMELER

212 - 212A

18.07.2019/779-1916