• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Ana SayfaStratejik Yönetim

Stratejik Plan 

Performans Programları 

Faaliyet Raporları

 Mali Yılı Bütçesi 

Stratejik Plan Kapak

performans_kapak_2019.JPG

2018faaliyet_rapor.jpg

Mali.jpg

*2015-2019 Stratejik Plan Performans Programları 

2018 Faaliyet Raporu

 Mali Yılı Bütçe

Kesin Hesap 

Vergi ve Ücret Tarifeleri

Performans Programı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

Faaliyet Raporu Rehberi

kesin_hesap_kapak.jpg 2018_vergi_ucret.PNG BUTCEREHBER.jpg 2018.jpg
Kesin Hesabı Belediye Vergi ve Ücret Tarifeleri Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Ekleri

2018 Faaliyet Raporu Rehberi

Performans Sonuçları Tablosu


2018-2019 İç Kontrol
Eylem Planı 

2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

 Kesin Hesap

 Stratejik Planlama Rehberi

kamu_ic_kontrol.PNG  2018.jpg  2018kesin_hesap_kitap.jpg  stratejik_planlama_rehberi.jpg
2018-2019 İç Kontrol Eylem Planı

2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2018 Yılı Bütçe Kesin Hesap Kitabı  Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi

Stratejik Yönetim Yaklaşımı ve Araçları

Yeni Dönem Stratejik Plan Hazırlıkları

Stratejik Plan Hazırlık Programı

 
sy_yaklasim_arac.jpg  yenidonem_stratejik_donem.jpg  stratejikplan.jpg  
 

Stratejik Yönetim Yaklaşımı Ve Araçları
Kamuda Stratejik Plan Uygulamaları

 

Yeni Dönem Stratejik Plan Hazırlıkları
2020-2024

Stratejik Plan Hazırlık Programı 2020-2024